Case

Regional datasprint: Jämlik barnhälsa

I vår första datasprint fokuserade vi på barn- och ungas övervikt ur ett Värmlandsperspektiv. I två dagar samlades därför sakkunniga från vård- och omsorg i region och kommun, idéburen sektor, allmänt intresserade, datanördar och näringsliv för att utforska nya sätt att utveckla och presentera databaserade kunskaps och beslutsunderlag

Att lära känna patienter genom data

Kommande

Metadata: Hurmårdu.nu?

Kommande.

THEA-databasen

Kommande.

Personligt Ombud: Erfarenhets-
rapport 2.0

Kommande

Idéburet dataägande

Kommade