Metoder / Mallar

Regional datasprint

Detta är en metod för att skapa brett förankrade kunskaps- och beslutsunderlag och samtidigt verka för en mer demokratisk digitalisering av den offentliga sektorn.

Data Ethics Decision Aid: DEDA

DEDA-arbetsbladet är en stor affisch (A0). Det möjliggör en deliberativ diskussion för tvärvetenskapliga team, intressenter och projektledare. Den tar upp de olika faserna av ett datadrivet projekt och de olika etiska frågor som kan dyka upp. Arbetsbladet är utformat för att göra det möjligt för team att lägga kommentarer eller post-its.

Patientforum

Kommande