Kurser

För dig som vill öka din dataläskunnighet och förmåga att påverka med data.

#datagrunder

Välkommen att lära dig grunderna i att hantera data och statistik genom en digital kurs.

#uppdrags-utbildning

Kommande.