Välkommen!

Det här är #demokratidata

En kunskapssatsning för ökad dataläskunnighet och ökat datasjälvförtroende hos offentlig sektor, idéburen sektor och invånare. Med kunskapssatsningen skapas förutsättningar att jobba datadrivet i våra organisationer.

Men för att kunna jobba datadrivet behöver data faktiskt ses som både resurs och styrmedel. Att invånare som lämnar ifrån sig information och data om sig själva till offentlig sektor också borde kunna förvänta sig att samma data också förvaltas för att skapa sociala värden och välfärd, likväl som skattemedel förvaltas idag. 

Tänker vi såhär går det också att argumentera för data som en demokratisk resurs. Att data om och av invånare också kan representera samma invånare vid arbete med strategisk utveckling och digitalisering av våra organisationer. Likt en röst vid allmänna val, därav begreppet #demokratidata.

Utforska #demokratidata

Lär dig mer om vad #demokratidata kan göra för dig.