#demokratidatapodden

Det här är #demokratidatapodden. 

Podden där vi fördjupar oss i data, demokrati och design och utforskar datas roll som demokratisk resurs i en välfärd som blir alltmer datadriven.

Men vad betyder data egentligen? Hur fångas den in och kommuniceras? Skulle data kunna ses som en representation av invånarna? Som en del i en systematisk involvering av invånare i utvecklingen av välfärden? Borde vi se på data på samma sätt som vi ser på skattemedel? Hur kan vi använda data som en resurs för att skapa sociala värden?

Det är frågor som vi ställer oss i den här podden. Och med hjälp av gäster kommer vi komma in på ämnen som:

  • Data, demokrati och design
  • AI och Machine learning
  • Data storytelling och att påverka med data genom narrativ och visualisering
  • Systematiskt brukarinflytande 
  • Samt göra några djupdykningar i pågående arbeten 

So what, kanske du tänker!?

Vi är inga dataexperter, men vi är nyfikna på att lära oss mer och med den här podden tänkte vi dela vad vi faktiskt lär oss längs vägen. 
Förhoppningsvis bidrar den både till en ökad nyfikenhet och dataläskunnighet även hos dig som lyssnar.  För datas roll i en representativ demokrati är något som vi alla är berörda av och därför är det nog också angeläget även för dig.

Podden är en del i det arbete vi kallar för demokratidata och vi hoppas du vill följa med på resan mot en mer demokratisk inriktning på den datadrivna välfärden.

#demokratidatapodden är tillgänglig på flera plattformar som Spotify, Apple Podcasts och Google podcasts. Du kan också lyssna på avsnitten här på hemsidan.

AVSNITT

Intro

Intro till #demokrati-datapodden. 

Data, demokrati och design

I detta avsnitt pratar André och Petter på temat Data, demokrati och design. Vi berör saker som behovet av att uppdatera definitionen av vad data är, vilka som är de riktiga dataexperterna, varför data skulle kunna ses som en demokratisk resurs men också om hur vi behöver se organisationernas datapraktik som en viktig del när vi designar offentliga tjänster. 

Systematiskt brukarinflytande

I detta avsnitt möter vi Mårten Jansson, Utvecklingsledare på NSPH – Nationell samverkan för psykisk hälsa. Vi berör bland annat saker som brukarinflytande, agenda setting, brukarorganisationers påverkansarbete, datakultur och idéburet dataägande.

Data och metoder för påverkan

I detta avsnitt möter vi Bronwen Robertson, Director och co-founder av Data4Change. En London-baserad non-profit-organisation med ett globalt nätverk av kreativa talanger som samskapar i mötet mellan data, design, teknik och journalistik.

Samtalet berör bakgrunden till varför Data4Change startades, hyperlokal data som demokratisk resurs, datasjälvförtroende och datasprint som metod för att påverka med data.

Machine learning & AI

I detta avsnitt möter vi Niklas Forsberg och Sandra Jansson, båda Data scientists och verksamma i Värmland. Samtalet berör teman som data som demokratisk resurs och vad det får för betydelse vid utveckling och användning av Algoritmer och tekniker som Machine Learning och AI. Vi får också höra om några praktiska exempel och användnings-områden. Vi ber också om lite överseende med ljudkvaliteten i detta avsnitt.

Datakontext

Temat för detta avsnitt är Datakontext. Petter går igenom boken All data are local, skriven av Yanni Alexander Loukissas, professor of Digital Media at Georgia Tech. Boken lägger fram 6 principer för hur man bör ta in datakontext i dataanalys: ”How to analyze data settings rather than data sets, acknowledging the meaning-making power of the local.”

Datapraktik

I detta avsnitt fokuserar vi på begreppet Datapraktik. Vad betyder det? Hur formas datapraktik? Vem påverkar eller påverkas av datapraktik?