Om

#demokratidata

Vi som står bakom #demokratidata är Experio Lab.

Experio Lab är en samverkan för att utveckla designpraktiker och designprinciper i offentlig sektor i syfte om att tillsammans med medarbetare och invånare utforma offentliga tjänster som skapar värde i människors vardag.

Deltagande organisationer i #demokratidata förutom Experio Lab är: Region Värmland, Värmlands kommuner, Karlstads universitet och Idéburna organisationer i länet.

#demokratidata är ett pilotarbete som utforskar data som demokratisk resurs för en mer demokratisk digitalisering av välfärden. Piloten ska ta fram förslag som ska testas inom processerna för bland annat Omställningen till Nära vård samt Regional koordinering psykisk hälsa.

Utforskandet fokuserar på hur olika typer av brukardata* kan användas för planering och beslutsfattande, både på strategisk nivå men också i mötet mellan verksamheterna och invånaren/medborgaren.

demokratidata.experiolab.se är en del i det arbetet och syftar till att göra arbeten och resultat tillgängliga.

*Brukardata innebär data och information om och av invånare i Värmland. Det vill säga både erfarenhetsbaserad data och kunskap via olika typer av samråd och dialoger, men också digitaliserad information via journalsystem, registerdata och andra typer av användardata från digitala tjänster.