Resurser

Här finns en samling av användbara resurser som rapporter, länkar, mallar och fallbeskrivningar.

Rapporter

#insiktsrapport: Värmland, data och demokrati

Inom ramen för #demokratidata och Systematisk brukarmedverkan har Karlstads universitet och Region Värmland tagit insiktsrapport. Den sammanfattar arbetet som gjorts mellan mellan våren 2021 och våren 2023.

Fallbeskrivningar

Regional datasprint: Jämlik barnhälsa

I vår första datasprint fokuserade vi på barn- och ungas övervikt ur ett Värmlandsperspektiv. I två dagar samlades därför sakkunniga från vård- och omsorg i region och kommun, idéburen sektor, allmänt intresserade, datanördar och näringsliv för att utforska nya sätt att utveckla och presentera databaserade kunskaps och beslutsunderlag

Data: Fritidsbanken

Vi testar om Fritidsbankens verksamhet kan bidra i (eller vara) ett främjandesystem och vad som händer när beslutsfattare kan utgå från ett bredare underlag kring sina invånares rörelse än det som de har tillgång till idag.

Personligt Ombud: Erfarenhets-
rapport 2.0

Arbete med med Personligt ombud i Värmlands Erfarenhetsrapport. Fokus på genomgång av datapraktik och datakvalitet, men också en mindre analys av rapportens spridning i länet.

Klinisk data för suicidprevention

Under hösten 2022 påbörjades ett dataanalysarbete kring suicidprevention som baseras på den så kallade THEA-databasen.

Metoder / Mallar

Metodbeskrivningar och mallar för skärningspunkten mellan data, demokrati och design.

Regional datasprint

Detta är en metod för att skapa brett förankrade kunskaps- och beslutsunderlag och samtidigt verka för en mer demokratisk digitalisering av den offentliga sektorn.

Data Ethics Decision Aid: DEDA

Metoden DEDA är utvecklad av forskare i Utrecht och används idag på bred front inom offentlig sektor i Nederländerna. Under en DEDA-workshop samlas ett tvärfunktionellt team som enligt en given process får svara på ett 30-tal frågeställningar kopplat till etiska avvägningar kring dataanvändning.

Kurser

För dig som vill öka din dataläskunnighet och förmåga att påverka med data.

#datagrunder

Välkommen att lära dig grunderna i att hantera data och statistik.
#datagrunder är en webbaserad och individuell kurs som är öppen för alla.

Länksamling

Samling med intressanta länkar för dig som vill fördjupa dig inom data, demokrati och design.