Resurser

Här finns en samling av användbara resurser som rapporter, länkar, mallar och fallbeskrivningar.

Rapporter

#insiktsrapport: Värmland, data och demokrati

Inom ramen för #demokratidata och Systematisk brukarmedverkan har Karlstads universitet och Region Värmland tagit insiktsrapport. Den sammanfattar arbetet som gjorts mellan mellan våren 2021 och våren 2023.

Fallbeskrivningar

Regional datasprint: Jämlik barnhälsa

I vår första datasprint fokuserade vi på barn- och ungas övervikt ur ett Värmlandsperspektiv. I två dagar samlades därför sakkunniga från vård- och omsorg i region och kommun, idéburen sektor, allmänt intresserade, datanördar och näringsliv för att utforska nya sätt att utveckla och presentera databaserade kunskaps och beslutsunderlag

Att lära känna patienter genom data

Kommande

Metadata: Hurmårdu.nu?

Kommande.

Data: Fritidsbanken

Vi testar om Fritidsbankens verksamhet kan bidra i (eller vara) ett främjandesystem och vad som händer när beslutsfattare kan utgå från ett bredare underlag kring sina invånares rörelse än det som de har tillgång till idag.

Personligt Ombud: Erfarenhets-
rapport 2.0

Arbete med med Personligt ombud i Värmlands Erfarenhetsrapport. Fokus på genomgång av datapraktik och datakvalitet, men också en mindre analys av rapportens spridning i länet.

Klinisk data för suicidprevention

Under hösten 2022 påbörjades ett dataanalysarbete kring suicidprevention som baseras på den så kallade THEA-databasen.

Metoder / Mallar

Metodbeskrivningar och mallar för skärningspunkten mellan data, demokrati och design.

Regional datasprint

Detta är en metod för att skapa brett förankrade kunskaps- och beslutsunderlag och samtidigt verka för en mer demokratisk digitalisering av den offentliga sektorn.

Data Ethics Decision Aid: DEDA

Metoden DEDA är utvecklad av forskare i Utrecht och används idag på bred front inom offentlig sektor i Nederländerna. Under en DEDA-workshop samlas ett tvärfunktionellt team som enligt en given process får svara på ett 30-tal frågeställningar kopplat till etiska avvägningar kring dataanvändning.

Kurser

För dig som vill öka din dataläskunnighet och förmåga att påverka med data.

#datagrunder

Välkommen att lära dig grunderna i att hantera data och statistik.
#datagrunder är en webbaserad och individuell kurs som är öppen för alla.

Länksamling

Samling med intressanta länkar för dig som vill fördjupa dig inom data, demokrati och design.