AVSNITT 2 – #demokratidatapodden

Systematiskt brukarinflytande

I detta avsnitt möter vi Mårten Jansson, Utvecklingsledare på NSPH – Nationell samverkan för psykisk hälsa. Vi berör bland annat saker som brukarinflytande, agenda setting, brukarorganisationers påverkansarbete, datakultur och idéburet dataägande.

Shownotes

Om NSPH:
https://nsph.se/

Mårtens podcast – Kafferast i kunskapsfabriken:
https://nsph.se/aktuellt-och-press/podd/

Samsjuklighetsutredningen och dess målbilder:
http://www.sou.gov.se/s-202008-samsjuklighetsutredningen/erfarenhetsdialoger/

Tjänstelogik:
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/utbildning-och-kompetensutveckling/experio-worklab/att-bygga-designformaga/tjanstelogik

Transkribering

Kommer snart