Data: Fritidsbanken

Alla blir inte inkluderade i nuvarande beslutsunderlag när det gäller att skapa förutsättningar rörelse och fysisk aktivitet för barn och unga. Att ta hänsyn till underlag som främst grundar sig på information från föreningsliv och organiserade idrotten, innebär att vi riskerar att missa både förståelsen för och möjligheten att stötta de som rör sig utanför föreningslivet. Mer kunskap och förståelse för hur barn och unga rör sig som helhet, kan bidra till mer jämlika förutsättningar för rörelse.

Fritidsbanken finns idag i över 120 kommuner i Sverige, bland annat i Filipstad och Storfors i Värmland. Fritidsbanken har en målbild om att vara 2000-talets folkbibliotek för fysisk och social aktivitet. Genom den målbilden är kan Fritidsbanken dessutom vara en viktig del i ett så främjandesystem för jämlik rörelse. 

Vi testar om Fritidsbankens verksamhet kan bidra i (eller vara) ett främjandesystem och vad som händer när beslutsfattare kan utgå från ett bredare underlag kring sina invånares rörelse än det som de har tillgång till idag.

Den 24 mars 2023 genomfördes en datasprint vid Fritidsbankens lokaler i Filipstad. Inbjudna var personal från verksamheten, experter på ungas rörelse, nationella aktörer från regeringskansliet, företrädare från det lokala föreningslivet, offentliga organisationer och beslutsfattare med direkt påverkan på förutsättningar för rörelse lokalt.

Det här gjorde vi…

Det här kom vi fram till…

Filmer från träffen….