Datakontext

Temat för detta avsnitt är Datakontext. Petter går igenom boken All data are local, skriven av Yanni Alexander Loukissas, professor of Digital Media at Georgia Tech. Boken lägger fram 6 principer för hur man bör ta in datakontext i dataanalys: ”How to analyze data settings rather than data sets, acknowledging the meaning-making power of the local.” 

Shownotes

Om Yanni Alexander Loukissas:
https://loukissas.lmc.gatech.edu/

Yannis bok – All data are local (open source):
https://direct.mit.edu/books/oa-monograph/4323/All-Data-Are-LocalThinking-Critically-in-a-Data

Josina Vink:
https://www.researchgate.net/profile/Josina-Vink

Transkribering

Kommer snart