Event

På gång

Regional datasprint

Nu testar Region Värmland i samarbete med Karlstad Universitet och Qbim AB metoden regionala datasprints. Detta är en metod för att skapa brett förankrade kunskaps- och beslutsunderlag och samtidigt verka för en mer demokratisk digitalisering av den offentliga sektorn. I vår första datasprint fokuserar vi på barn- och ungas övervikt ur ett Värmlandsperspektiv.

TBA

Kommande

TBA

Kommande

Genomförda