Metod: Datasprint

Datasprint är en metod för att skapa brett förankrade kunskaps- och beslutsunderlag och samtidigt verka för en mer demokratisk digitalisering av den offentliga sektorn.

Men varför?

Jo, i takt med att offentliga tjänster blir alltmer strukturerade kring digitala system och processer blir brukarens data en allt mer central resurs i den moderna välfärden. Men även om ögonblicket när data skapas, det vill säga när brukaren möter den offentliga sektorn i rummet på vårdcentralen eller online, glöms ofta bort när vi analyserar och bearbetar data. 

Hur går det till?

Mixade grupper jobbar under en intensiv sprint (workshop) gemensamt för att generera en idé eller prototyp på ett databaserat kunskaps- eller beslutsunderlag. Detta presenteras sedan för regionala beslutsfattare som bedömer hur det kan tillämpas och, genom ytterligare resurser, realiseras.