Fördelning av stimulansmedel för psykisk hälsa i Värmland

 

Vi försöker visualisera de nationella stimulansmedlen som Värmland hämtar hem genom den nationella överenskommelse för insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention på ett nytt sätt. Det är Regionens medel, kommunernas medel och de länsgemensamma medlen för 2022 som visas.

Följande visualisering ger en överblick över hur de nationella stimulansmedlen för psykisk hälsa och suicidprevention har fördelats och vad de har använts till i Värmland under 2022.

Du navigerar visualiseringen genom att klicka in på respektive ruta. Storleken på rutan motsvarar hur stor del av stimulansmedel som den delen motsvarar. Visualiseringen visar sig bäst på en större skärm då det är mycket innehåll.

Om du skulle uppleva visualisering som otillgänglig och vill ta del av informationen om stimulansmedlen på ett annat sätt så var god och kontakta: Sophia Alm [ sophia.alm@karlstad.se ] eller Anna-Carin Johansson [ anna-carin.johansson@regionvarmland.se ] på Region Värmland. 

Kom gärna även med feedback om hur du upplever detta, och om du har förslag på förbättringar.