Insiktsrapport: Värmland, data och demokrati

Inom ramen för #demokraidata och Systematisk brukarmedverkan har Karlstads universitet och Region Värmland tagit insiktsrapport. Den sammanfattar arbetet som gjorts mellan mellan våren 2021 och våren 2023.

Du kan ladda hem och läsa rapporten här: Insiktsrapport: Värmland, data och demokrati

Rapporten visar att det inom Region Värmland finns en tendens att fokusera på interna och kortsiktiga effektivitetsprocesser i digitaliseringsarbetet istället för att utgå från en brukarcentrerad och demokratisk ansats. Det saknas en tydlig intern process kring data som resurs, vilket kan åtgärdas genom att öka professionernas och ledningens dataläskunnighet inom ramen för kompetensutveckling samt att organisationen på ett strukturerat sätt kartlägger och diskuterar hur datapraktiken på olika nivåer påverkar förståelsen av både data och värdeskapande för värmlänningen.


Rapporten avslutas med en serie rekommendationer för fortsatt arbete samt en handfull reflektionsfrågor för personer och grupper med lednings- och utvecklingsansvar.