Regional datasprint – Jämlik barnhälsa

Vad hände?

Regional datasprint är en metod där mixade grupper jobbar intensivt gemensamt för att generera en idé eller prototyp på ett databaserat kunskaps- eller beslutsunderlag. Detta presenteras sedan för regionala beslutsfattare som bedömer hur det kan tillämpas och genom ytterligare resurser, realiseras. Om du är nyfiken på att lära dig mer om datasprint som metod kan du läsa mer här.

I denna sprint fokuserade vi på barn och ungas övervikt och hälsa utifrån ett Värmlandsperspektiv. Totalt tre team arbetade med varsin frågeställning kopplat till denna samhällsutmaning. De tre perspektiven var 1) De första fem åren genom data, 2) Foodscape och 3) Rörelse i sammanhang. 

  • När? 22 – 23 mars, 2022
  • Var? Scandic Winn, Karlstad
  • Vilka? Personal inom Region Värmland och Värmlands kommuner, föreningar, sociala initiativ, brukare, aktivister, folkbildare, tjänstemän, studenter, sociala entreprenörer, data-nördar, kodapor, tyckare och tänkare samt unga människor från hela Värmland

Vad kom teamen fram till?

De första fem åren genom data

Hur kan vi, med utgångspunkt från barn och ungas första levnadsår, tillhandahålla kunskapsunderlag som ger en bra översikt på hur, var och varför data skapas och används?

Foodscapes (matlandskap i ungas livsmiljöer)

Hur kan vi med hjälp av data förstå och illustrera det foodscape, alltså landskap av mat och dryck, som unga rör sig i?

Rörelse i sammanhang

Hur kan vi med hjälp av data förstå, illustrera och/eller visualisera ungas tillgång till aktivitet och rörelse?

Några röster från deltagarna

Kommer.

Vad händer nu?

Information kommer.